GENEL İŞ BAŞVURUSU

Lütfen Dikkat !! İş başvuru formu sadece Tekfen Mühendislik A.Ş. için geçerli olup diğer Tekfen Holding şirketlerine iletilmez.


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Adayın Bilgilendirilmesi ve Rızası Personel adayının doldurduğu “İş Başvuru Formu”ndaki, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel verileri Tekfen Mühendislik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, gerekli güvenlik tedbirleri altında muhafaza eder. Tekfen Mühendislik, İş Başvuru Formu’nu ve bu form üzerindeki bilgiyi sadece istendiği zaman yetkili resmi mercilerle paylaşır. Tekfen Mühendislik, İş Başvuru Formu’ndaki verileri sadece işe alım süreçleri amacı ile işleyebilir. Aday işbu formu doldururken önce belirtilen konularda bilgilendirilmiş olup, işbu formu doldurarak özgür iradesi ile açık ve net olarak kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına rıza göstermiştir.

Kişisel Verilerim ile ilgili yukardaki açıklamayı okudum ve onaylıyorum
 


KİŞİSEL BİLGİLER
e-mail Adresiniz
Adınız Soyadınız
Mesleğiniz
Doğum Yeriniz
Doğum Tarihiniz
Medeni Haliniz
Çocuklarınız Varsa Adları ve Doğum Tarihleri
Eşinizin Adı
Eşinizin Görevi
Eşinizin İş Adresi (Sadece İl ve İlçe giriniz)
Şimdiki Adresiniz
Telefon No.
Daimi Adresiniz
Bugüne Kadar Geçirdiğiniz Ciddi Hastalıklar Varsa Mahiyeti
ASKERLİK
Askerlik Hizmetini Yaptınız mı?
Sınıfınız
Terhis Tarihiniz
Terhisteki Rütbeniz
EHLİYET
Trafik Ehliyetiniz Var mı?
Nereden Aldınız?
Cinsi
Tarihi
Numarası
MEZUN OLDUĞUNUZ OKUL
Adı, Yeri
Branş Mezuniyet Tarihi Mezuniyet Derecesi
İHTİSASLARINIZ
İhtisaslarınız
YABANCI DİL (ÇOK İYİ, İYİ, ORTA olarak yazınız.)
Bildiğiniz Yabancı Dil
Konuşma Okuma Yazma Anlama
TALEPLERİNİZ
Şirketimizde Ne Gibi Bir İş İstersiniz?
Ne Zamana Göreve Başlayabilirsiniz?
İstanbul Dışındaki İşyerlerimizde Görev Kabul Eder misiniz?
Talep Ettiğiniz Asgari Brüt Ücret
Merkez İçin Şantiyeler İçin
REFERASLARINIZ
İsmi
Görevi Telefon Numarası Adresi
İŞ TECRÜBENİZ
İşverenin Adı ve Adresi
İş Ünvanınız Görevinizin Mahiyeti Amirleriniz
Brüt Ücretiniz
Giriş Tarihiniz Çıkış Tarihiniz Ayrılış Sebebi
İşverenin Adı ve Adresi
İş Ünvanınız Görevinizin Mahiyeti Amirleriniz
Brüt Ücretiniz
Giriş Tarihiniz Çıkış Tarihiniz Ayrılış Sebebi
İşverenin Adı ve Adresi
İş Ünvanınız Görevinizin Mahiyeti Amirleriniz
Brüt Ücretiniz
Giriş Tarihiniz Çıkış Tarihiniz Ayrılış Sebebi
İşbu "İş Talepnamesi"ndeki suallere verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu ve hakikat dışı beyanımla şirketi yanıltarak işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihbara ve tazminata hacet kalmaksızın iş akdimin feshedilebileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı eksik veya hilafi hakikat beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayacağı bilcümle zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.