TÜNELLER & GEOTEKNİK

Geoteknik ve tünel mühendisliği, tüneller, istinat duvarları ve temeller gibi yeraltı yapıları ile ilgilenmektedir. Zemin ile kayaların kompleks ve hetorojen yapısına bağlı olarak yerleşik metodların kullanılamadığı bu alanda kapsamlı mühendislik yaklaşımlarına ve kararlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tekfen Mühendislik bu alanda konsept, ön ve uygulama projeleri hizmetlerinin yanı sıra yapım müşavirliği ve vaka değerlendirme raporları hizmetlerini en güncel araştırma ve teknolojik gelişmelerin ışığında sunmaktadır.

Proje ve kontrollük hizmetleri:

 • Jeoloji
 • Zemin Etütleri
 • Laboratuvar ve saha testleri
 • Zemin ve kaya mekaniği
 • 3 Boyutlu geoteknik analizler
 • Yüzeysel ve derin temel sistemleri
 • Sismik tasarım
 • Sıvılaşma analizleri ve zemin iyileştirmeleri
 • Heyelanlar deformasyon takibi ve heyelan önleme projeleri
 • Şev stabilitesi
 • İstinat duvarları ve iksa sistemleri
 • Tünel portalleri
 • Yumuşak zemin ve kaya tünelleri
 • Şaft tasarımı
 • Aç-kapa tünelleri
 • NATM ve TBM tünelleri
 • Off-shore geoteknik sistemleri
 • Değer mühendisliği