İŞ ETİĞİ KURALLARI

İŞ ETİĞİ KURALLARI VE RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ESASLARININ AMACI

TEKFEN MÜHENDİSLİK A.Ş., kurumsal politikalar ve prosedürlerin uygulanmasıyla; en aza indirgenmesi ya da kaçınılması gereken çeşitli risklerle çevrili karmaşık, rekabetçi ve değişken bir ortamda faaliyet gösteren uluslararası bir mühendislik şirketidir. Bu bağlamda, tartışmasız iyi olan itibarını sürdürmek ve hem yerel, hem de uluslararası arenada güvenilir bir iş ortağı olarak bilinmek, Tekfen için hayati öneme sahiptir.

Bu İş Etiği Kuralları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Esasları, şirketin güvenilirliği, operasyonları ve itibarını korumak ve geliştirmek adına tasarlanmış olup, çalışanlar ve iş ortakları adına risklerden kaçınmak, minimuma indirgemek ve belirtilen önemli değerleri korumak için asgari gereklilikleri göstermektedir.

Şirketin faaliyet gösterdiği her yerde, yönetim kurulu, üst yönetim de dâhil olmak üzere her bir Tekfen çalışanı için, bu İş Etiği Kuralları’nın özünü anlamak ve bunu uygulamak büyük önem taşır. İş Etiği Kuralları’nda herhangi bir durum ya da örneğin var olmaması, bu konudaki riskin var olmadığı manasına gelmemelidir.

İş Etiği Kuralları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Esasları, Tekfen’in etik iş uygulamalarına bağlılığını, çalışanları ve iş ortaklarından bu etik kurallar konusundaki beklentilerini yansıtmaktadır. Bu kurallar Tekfen, şubeleri ve iştirakleri, üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, sözleşmeli çalışanları, taşeronları ve tedarikçileri, iş ortakları, aracıları, lobicileri ve Tekfen için/ile/adına hareket eden herkesi bağlamaktadır. Yapılan işin büyüklüğü ve gerçekleştirildiği yerden bağımsız olarak Tekfen’in bu kurallara olan bağlılığı, evrensel insan hakları ve etik değerleri ihlal etmeden, tüm yasal ve düzenlemeler ile paraleldir.

Bu İş Etiği Kuralları, dünyada yer alan operasyonlarımızda karşılaşılacak tüm risklere cevap veremeyecek olabilir ancak bu kuralların etik, sorumluluk bilincinde ve Tekfen’in iş yaptığı ve yapacağı ilgili bölgelerin hukuki sınırları içinde hareket edebilmek adına güvenilir bir kaynak olması planlanmıştır.

BİLDİRİMLER İÇİN:

1- Bu Bildiriminiz Tekfen Mühendislik İş Etiği Kurallarınca belirlenen diğer başvuru ve bildirim yollarının kullanımı tüketildiği takdirde yapılıyor olmalıdır.

2- Bildiriminiz dürüstlük ve iyi niyet çerçevesinde yapılıyor olmalıdır.

3- Bildiriminiz gerekli ve etkili araştırmanın yapılmasına olanak sağlayacak detayda olmalıdır.

4- Kimliğinizin gizli tutulmasını istiyorsanız lütfen “Adınız“ kutucuğunu boş bırakınız.

5- Tekfen Mühendislik yukarıda belitildiği gibi yapılan bu bildiriminizin size karşı veya size zarar verecek biçimde değerlendirilmeyeceğini taahhüt eder.

Bildirim Formu

* Kimliğinizin gizli tutulmasını istiyorsanız lütfen “Adınız“ kutucuğunu boş bırakınız.