SATIN ALMA YÖNETİMİ

Tekfen Mühendislik, büyük çaptaki projeler için sistematik bir satın alma yönetim hizmeti vermektedir. Proje süreci boyunca gerekli olacak ekipman, malzeme ve hizmetlerin tedariği için kapsamlı bir satın alma programı hazırlanıp uygulanmaktadır. Satın alma planı, güvenlik, zaman iş planı, maaliyet, teknik ve ticari uygunluk ile yerel katılım teşebbüslerini optimize etmek üzere tasarlanır.


Tekfen Mühendislik’in sağladığı satınalma hizmetleri aşağıdakileri içerir:

• Malzeme talep edilmesi

• Teknik ve ticari teklif değerlendirmesi

• Tedarikçi evraklarının takibi

• Denetim ve keşif gezilerinin düzenlenmesi


Satın alma planının yapılması - tedarikçi listesinin hazırlanması


Standartların belirlenmesi


Şartnamenin geliştirilmesi


Tedarikçi araştırılması ve seçiminin yapılması


Değer analizinin yapılması


Sözleşme görüşmelerinin düzenlenmesi


Tedarik sözleşmesinin yönetimi


Satın alma emrinin çıkarılması