DETAY MÜHENDİSLİK

Önceki mühendislik aşamalarıyla karşılaştırıldığında, detay mühendislik, harcanan efor ve çıktılar açısından tüm mühendislik çalışmalarının en büyük bölümünü oluşturmaktadır.

Detay mühendislik çalışmaları, projenin bir sonraki aşamada şantiyede fiziksel olarak gerçekleştirilerek tesis inşaası ve çalışmalarının başlatılması  için yapılmaktadır. Ekipman ve malzeme temini için tüm talepler, bu aşamanın erken dönemlerinde hazırlanır ve genellikle teslimat süresi endişeleri nedeniyle daha erken talep edilmesi gereken kalemler hariç tutulur. Detay mühendislik, tedarikçilerin ve müteahhitlerin proje süreci boyunca doğru şekilde ilerlemeleri ve işlerinde verimlilik sağlamaları amacıyla malzeme temini, imalat ve inşaat gibi hizmetleri maksimum oranda detaylandırır. Başka bir deyişle, tüm mühendislik disiplinlerinde ele alınmaktadır:  

 • Ekipman kalemlerinin, sistem paketlerinin ve dökme malzemenin tedariği
 • Sahada imalatın ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi
 • Ön devreye alma, devreye alma ve tesis faaliyetlerini başlatma çalışmaları
 • Tesisin opearasyon ve yönetimi

Tekfen Mühendislik, greenfield veya brownfield de dahil olmak üzere hemen hemen tüm projelerde entegre edilmiş bir 3D modelleme yaklaşımını kullanmaktadır. Brownfield tesisleri için, mevcut tesisin sistem ve bileşenlerini dijital olarak belirlemek ve kaydetmek amacıyla ek olarak lazer tarama teknikleri kullanılmaktadır. 3D modelleme aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

 • Bilgi kaybını önlemek için benzersiz proje veritabanı
 • Bittiğinde tesisin nasıl görüneceğini gösteren net bir görsel araç
 • Model incelemeleri ve oturumlarını gözden geçirerek tasarım hakkında yorum yapmak için uygun bir araç
 • İnsan hatalarından kaynaklanabilecek çatışmaların belirlenmesi ve düzeltilmesi
 • Yerleşim ve boru izometrikleri gibi 2D çizimlerin yanı sıra malzeme listelerinin çıkarılması

Detay mühendislik, ayrıntılı tesis kurulumunu belirlemek ve malzeme temini, imalat, inşaat ve işletmeyi kolaylaştırmak için gerekli olan karmaşık faaliyetlerden oluşmaktadır. Şantiyede gerçekleştirilecek projenin tüm somut gereksinimlerini anlamak için hesaplamalar, simülasyonlar, değerlendirmeler, raporlar, 2D / 3D tasarımlar, çizimler, veri sayfaları, talepler, şartnameler ve malzemelerin detaylı listelerinin hazırlanması gibi faaliyetleri içermektedir. Bu mühendislik aşaması, proje için tedarik edilen malzeme ve ekipmanların gerçek verilerinin, "inşaat seviyesindeki" dokümantasyona ulaşmak için tasarıma dahil edilmesidir.

Endüstriyel / proses tesisi projelerinin detaylı mühendisliğini tüm disiplinler yan yana olmak üzere tek bir mühendislik çatısı altında Tekfen Mühendislik’in İstanbul Ana Ofisi’nde gerçekleştirmektedir.

        

 • Proses mühendisliği
 • Proses güvenliği mühendisliği
 • Enstrümantasyon ve kontrol
 • Boru hattı mühendisliği ve tasarımı
 • Statik ekipman mühendisliği ve tasarımı
 • Dönen ekipman mühendisliği
 • HVAC, su tesisatı ve yangın söndürme mühendisliği
 • Malzeme seçim mühendisliği
 • Mimari, inşaat ve yapı mühendisliği ve tasarımı
 • Geoteknik mühendisliği
 • Elektrik mühendisliği ve tasarımı