RİSK ANALİZİ & TASARIM GÜVENLİĞİ

1 Sistem:

Tekfen Mühendislik tasarım güvenliği aktivitelerini Risk Temelli Güvenlik Yönetim Sistemi (RTGYS) ile organize etmektedir. Risk temelli tasarım felsefesine ek olarak RTGYS güvenli mühendislik aktiviteleri için doğru zamanlama, doğru detay ve doğru kişiyi sağlar. RTGYS 4 ayak ve 20 elementten oluşur.

TEKFEN Mühendislik’in 4 ayak-20 element sisteminin amacı aşağıda özetlenmiştir:

· Tehlikeli koşullara hazırlık ve kabul edilebilir risk seviyesinden uzaklık olarak tanımlanabilecek ‘güvenli tasarıma’ ulaşmak için metodolojiyi tanımlamak.

· Endüstriyel en iyi uygulamalardan yola çıkarak tasarım esnasında güvenlik yönetimini operasyonel güvenlik yönetim felsefesi ile harmonize etmek, ihtiyaçları önceden öngörmek ve çözüm bulmak

· Proses tasarımı yaşam döngüsüyle eşleşen güvenlik mühendisliği faaliyetlerini ve çıktılarını tanımlamak

· Tasarım güvenliğini ilgilendiren ikincil sorunları tespit etmek ve bu hususların çözümüne yönelik bir sistematik önermek

· Tasarım güvenliği faaliyetlerinin diğer disiplinlerle etkileşim mekanizmalarını (bilgi, çıktılar, yetkilendirme vb.) tanımlamak

· Yöneticilere güvenlik yönetimi için bir metodoloji sunmak

· Tasarım faaliyetlerinin güvenlik açısından nasıl gözden geçirilip onaylanacağına dair bir sistematik sunmak


2 Tasarım Güvenliği Yaşam Döngüsü Yönetimi

Tekfen Mühendislik tüm güvenlik mühendisliği faaliyetlerinin kesintisiz entegrasyonunu için EXSILENTIA® (EXIDA'dan) kullanmaktadır. Bu faaliyetler; Proses Tehlike analizi (PHA), Hedef SIL seçimi, SIL verifikasyon, Güvenlik Gereksinimleri Spesifikasyonu(SRS) yazma, Proof test periyotlarının belirlenmesi, maliyet analizi ve alarm yönetimidir. Bu çalışma hiyerarşisi ayrıca IEC 61511’a tam uygunluk gösterir.

EXSILENTIA software PHAx ve LOPAx modülleri, proses tehlike analizi sırasında tanımlanan alarmları kaydeder ve daha sonra detaylı tasarım mühendisliği aşamasında, kaydedilen alarmlar, alarm rasyonalizasyon çalışması için gerekli bilgileri sağlamak üzere SILAlarm modülü kullanılarak geri çağrılır. Bu modül vasıtasıyla alarmlar rasyonalize edilir. Bu modül ANSI/ISA 18.2’ye tam uyum sağlamak için kullanılır.

EXSILENTIA® Yaşam Döngüsü Entegratörü

3 Hizmetler:

TEKFEN Mühendislik Risk Analizi ve Tasarım Güvenliği Grubunun tipik proje çıktıları proje yaşam döngüsüne adreslenmiş hali ile aşağıda sunulmuştur:

4 Üçüncü Taraf Hizmetler:

TEKFEN Mühendislik Risk Analizi Ve Tasarım Güvenliği Grubu, tasarım faaliyetleri esnasında sunduğu tüm hizmetleri üçüncü taraf olarak da sunabilecek yetkinlik ve referanslara sahiptir. Bununla birlikte endüstriyel olarak talep edilen tipik üçüncü taraf hizmetler ve kullanılan teknolojik araçlar aşağıda sunulmuştur:

· HAZOP-HAZID (EXSILENTIA PHAx)

· LOPA (EXSILENTIA LOPAx)

· SIL Doğrulama (EXSILENTIA SILver)

· Flare ve/veya Cold Vent simülasyonu PHAST (+3D MODULE)

· Relief Sistem Güvenlik Gözden Geçirme

· Alarm Rasyonalizasyonu (EXSILENTIA SILAlarm)