KONSEPT TASARIM & ÖN PROJE

KONSEPT TASARIM

Ulaşım projelerinin konsept tasarımı aşamasında; koridor etüdü, ulaşım modunun ulaşım etüdüne dayalı gereken performans özelliklerinin belirlenmesi; metro sistemlerinde dizi adedi, sefer aralığı, vb. kriterlerin belirlenip işletme simülasyonlarıyla doğrulanması; otoyol ve devlet yollarında şerit adedi ve kavşak tiplerinin belirlenmesi; kullanılacak kriterlerin projenin performans hedeflerine uygun olarak seçimi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

ÖN PROJE

Ulaşım projelerinde ön proje aşamasında konsept sürecinde belirlenen performans hedeflerini sağlayacak proje standartları optimize edilmekte ve çevresel koşullara uygun olarak ekonomi, işlevsellik, estetik gibi kriterler dikkate alınarak uygulama projesi öncesi değerlendirmeye esas yaklaşık maliyetlerin de ortaya konulduğu bir projelendirme yapılmaktadır.