TALEP ANALİZİ & FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Ulaşım projelerinde trafik modellemesi ile, bağlantılı olarak ekonomik ve mali fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Yap-İşlet Devret (BOT) modelli projelerde veya kredili işlerde bir gereklilik olarak ortaya çıkan bu çalışmalar, Kamu İşleri Stratejik Planlama İdaresi onayına dönük olarak hazırlanmaktadır. Bugüne kadar BOT modelli pek çok otoyol ve milli bütçeden finanse edilen metro projesinde, ulaşım etüdü ve fizibilite çalışmaları yapılarak Kamu İşleri Stratejik Planlama İdaresi onayı alınmıştır.