BP RUMAILA PETROL SAHASI GELİŞTİRME PROJESİ

İşveren:

BP

Ülke:

IRAK

Yıl:

2011-2014

PROJE DETAYLARI

Rumeli Sahası IPT Projesi mevcut petrol üretim kapasitenin %10 oranında artırılması amacı ile yapılmıştır. Tahmini üretim kapasitesinin aşağıdaki çalışmaları başarı ile tamamlanarak 110 mpbd'e çıkarılması amaçlanmıştır:

  • Şebeke güç kaynağından bağımsız olarak kesintisiz üretim elde etmek için kuyu başlarındaki yeni dizel jeneratörler vasıtasıyla IPT için ölçülen ESP kuyularına güç sağlanması.
  • Kuyu başlarından arındırma istasyonuna uzanan akım hatları aracılığıyla IPT için yeni açılan kuyuların bağlantısı.
  • IPT üretimini sağlamak için gerekli kritik yenileme veya değişikliklerin yapılarak arındırma istasyonlarında verimlilik artırma çalışmaları.

HİZMETLERİN KAPSAMI

Temel ve Detay Mühendislik kapsamında verilen mühendislik hizmetleri:

  • Merkezi Rumalia Degazör İstasyonu için yeraltı borularının yer üstüne alınması ve flare modifikasyonu için dizayn paketinin hazırlanması
  • Yeni akış hatları için dizayn paketlerinin hazırlanması
  • Merkezi Rumalia Degazör İstasyonu'nun enstrüman ve kontrol sistemi için dizayn paketinin hazırlanması
  • Tanklar için katodik koruma sistemi dizayn paketinin hazırlanması
  • Saha montaj faaliyetleri için mühendislik/denetleme desteği
  • Çeşitli tank onarımı için boru modifikasyonu mühendislik desteği