TOROS TARIM SAMSUN ÜRETİM TESİSLERİ, SÜLFÜRİK ASİT, FOSFORİK ASİT VE NPK ÜNİTESİ YENİLEME PROJESİ

İşveren:

Toros Gübre ve Kimyasal Endüstri A.Ş.

Ülke:

TÜRKİYE

Yıl:

2012-2016

PROJE DETAYLARI

Tesisin üretim kapasitesini arttırmak amacıyla, 2200 ton/gün tam kapasiteli yeni bir sülfirik asit Gübre üretiminde gerekli olan sülfirik asitin katı kükürtten üretimi için yeni bir tesis inşa edilecektir.- Kuru P2O5 bazında kapasitesi 700ton/gün olan yeni bir Fosforik Asit tesisi inşa edilecektir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

 • Basic Design Engineering Paketinin tutarlılık kontrolü
 • Depolama tankları dahil yardımcı ünitelerin tasarım hizmetleri
 • Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı
 • Stres analizi ve güzergah çalışmaları dahil borulama projelerinin hazırlanması
 • MEP Hizmetleri
 • İnşaat ve Yapısal Mühendislik Hizmetleri
 • Güç Dağıtım Sistemi Tasarımı
 • Enstrümentasyon ve Kontrol Tasarımı
 • Malzeme Yükleme Sistemleri Tasarımı (Konveyör Sistemleri)
 • Satınalma Desteği - MR ve Teknik Teklif Değerlendirmesi
 • İnşaat ve Devreyealma İşleri Denetimi

Proje Üniteleri:

 • Katı Sülfür Taşıma ve Depolama Sistemi
 • Sülfürik Asit Tesisi
 • Kükürt Depolama Üniteleri
 • Fosfat Kaya Taşıma ve Depolama Sistemi
 • Fosforik Asit Tesisi
 • Elektrik Enerjisi Üretimi (Yoğuşmalı Tip)
 • Soğutma Suyu Besleme Ünitesi (Deniz Suyu Alma Yapısı)
 • Demineralize Su Üretim Sistemi
 • NPK Yenileme