PETROL & GAZ

TTekfen Mühendislik, petrol ve gaz sektörüne profesyonel anlamda dünya genelinde hizmet sağlamaktadır. Petrol rafinerileri başta olmak üzere, upstream, midstream ve downstream projeleri için yüksek kalitede tasarım, proje yönetimi ve mühendislik hizmetleri sunmaktayız.Dijital mühendislik uygulamaları kapsamında benimsenen teknolojik uygulamalar, entegre edilebilir ve uygun maliyetli çözümler sunabilme kabiliyetlerimiz, müşterilerimiz ile uzun vadeli ilişkiler geliştirme imkanı sağlanmıştır.

Onshore upstream projelerimiz aşağıdakileri içermektedir:

 • Petrol ve gaz terminalleri, petrol işleme sistemleri ve rafinerileri, gaz arıtma ve işleme tesisleri
 • Brownfield ve greenfield projeler    
 • Brownfield tesisi yenileme
 • Gaz sıkıştırma ve iletimi
 • Boru hatları
 • Depolama terminalleri (ham, ürünler ve kimyasallar)
 • Süreç mühendisliği ve optimizasyon
 • Yardımcı birimler ve Off-Sites
 • Flare emisyon değerlerinin azaltılması

Projenin büyüklüğü farketmeksizin, fizibilite çalışmalarından proje bitimine kadar tüm disiplinleri harmanlarız:

 • Fizibilite çalışmaları / konsept tasarım
 • Temel mühendislik / FEED
 • Detay tasarım ve mühendislik
 • Satınalma hizmetleri
 • Güvenlik hizmetleri (HAZOP, SIL, 3B modelleme, ÇED, vb.)
 • İnşaat yönetimi
 • Saha mühendisliği

Petrol ve gaz portfolyomuz aşağıdaki projeleri içermektedir:

 • TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi CDU Enerji Verimliliği ve VDU Kapasite Arttırımı Yenileme Projesi, Türkiye
 • İhracat Tesisi'nin Kapasite Artırımı, Kuveyt
 • TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi "Unicracker" , ‘’Hydrocrack ve İlgili Üniteleri, Türkiye
 • TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi ''Resid Upgrade'' Projesi, Türkiye
 • TÜPRAŞ İthal Dizelde Oksijen Sıyırma (Stripping) Projesi, Türkiye
 • TÜPRAŞ İzmir & İzmit Rafinerileri "Kerosene Treating" Ünitesi