SHAH DENİZ FAZ 2, ONSHORE TERMİNAL PROJESİ

İşveren:

BP Azerbaycan

Ülke:

Azerbaycan

Yıl:

2014-2018

PROJE DETAYLARI

Şah Deniz 2. Faz Onshore Terminali Tesisi, Bakü şehir merkezinin 45 km güneyinde bulunan Sangahcal Terminali'nde inşa edilmiştir. Tesis ile ilgili yapılan işler kapsamında, tesislerin yapımına yönelik inşaat tasarım mühendisliği, kazık ve temel işleri, yeraltı ve yüzey drenaj sistemleri, terminal ulaşım ve tesis içi yolları, proses ekipmanları, tasarım dahil depolama tankları, boru köprüleri, borulama, electrik ve kontrol sistemleri ile ilgili olarak tüm inşaat ve montaj faaliyetleri yer almaktadır.

HİZMETLERİN KAPSAMI

Mühendislik :

 • Kalıcı Binalar, Geçici tesisler
 • Kondens Depolama Tankları (2 adet)
 • Üretilen Su Depolama Tankı
 • Off-Spec Yoğuşma Tankı
 • Açık Dranaj Tutma Tankı
 • Yangın Suyu Depolama Tankı
 • Zengin MEG ve Yalın MEG Tankı
 • Çelik Konstrüksiyon İmalat Çizimlerinin Hazırlanması(18.000t)
 • Tüm koordinasyon ve saha mühendisliği işleri

İmalat :

 • 6.127 m3 yangın suyu tutma tankı
 • 6.184 m3 ad. MEG tank
 • 7.056 m3 zengin MEG tank
 • 11.247 m3 kapalı Off-Spec tank
 • 38.330 m3 üretilen su deposu
 • 3.987 m3 açık tahliye tankı
 • 48.373 m3 kondens tankı (her biri 2 adet)

İnşaat:

 • Onshore Gaz ve Kondens İşleme Tesisi
 • Enerji Üretimi, Depolama Tankları, Yardımcı Tesisler
 • Telekomünikasyon ve Kontrol Odası
 • Yerinde Binalar, Onshore Boru Hatları
 • Brownfield İşleri, Geçici Tesisler