TÜPRAŞ İZMİR FCC REVAMP PROJESİ (U-4000 PROCESS ÜNİTESİ)

İşveren:

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)

Ülke:

İzmir / TÜRKİYE

Yıl:

2017-Devam Eden

PROJE DETAYLARI

Mevcut FCC ünitesinin aşağıda yer alan kısımlarında yapılacak modifikasyonlar ile modernize edilmesi amaçlanmaktadır;

  • Reaktör ve Rejeneratör bölümü
  • Ana kolon kısmı bölümü
  • Gaz konsantrasyon bölümü

Projenin temel mühendislik aktiviteleri Honeywell UOP firması tarafından gerçekleştirilmiş olup detay mühendislik aktivitelerini ise Tekfen Mühendislik gerçekleştirmektedir.

UOP ve TEKFEN arasında kritik hatlar için stres analizi, detay mekanik çizimleri vb. gibi bazı özel faaliyetler için bir hizmet anlaşması imzalanmıştır.

Proje Eylül 2017'de başlamıştır. İlk faaliyetler as-built çalışmaları ve UOP firmasının P&ID'leri ile mevcut ünitenin P&ID'lerinin kombine edilmesini içermektedir. Ekipman satınalma faaliyetlerine de aynı süre içerisinde başlanmıştır.

Projenin İzmit Rafinerisi FCC Revamp Projesi ile temel farkı, baca gazı hattında reaktör ve ekipman için iki ayrı yapı olmasıdır.


HİZMETLERİN KAPSAMI

FCC Ünitesi Revamp Projeleri kapsamında, TÜPRAŞ'a ait iki rafineride mevcut ünitenin modernizasyonu, enerji verimliliğinin yükseltilmesi, ürüne dönüşümün arttırılması ve kapasite artışı hedeflenmiştir.

  • Kapasite: 2232 m3/d  2400 m3/d
  • Honeywell UOP firmasıyla mühendislik işbirliği
  • Lisansör tarafından yapılmış olan temel tasarımın detay mühendislik hizmetlerinin tamamlanması
  • Mevcut ünitenin lazer taramasının tamamlanmasıyla revamp projelerinin 3 boyutlu olarak modellenmesi, montaj ve bakım yönünden analiz edilmesi
  • Ünitenin dokümanlarının sahayla karşılaştırılarak güncellenmesi
  • 3 boyutlu modelde üretilen proje dokümanlarının mühendislik veri tabanıyla entegre edilmesi ve işverenin hızlı olarak tüm verilere ulaşabilmesi