TÜPRAŞ İZMİT FCC REVAMP PROJESİ (PLANT 7 ÜNİTESİ)

İşveren:

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)

Ülke:

İzmit / TÜRKİYE

Yıl:

2016-Devam Eden

PROJE DETAYLARI

Mevcut FCC ünitesinin aşağıda yer alan ksımlarında yapılacak modifikasyonlar ile modernize edilmesi;

 • Reaktör ve Rejeneratör bölümü
 • Ana kolon kesiti
 • Gaz konsantrasyon bölümü


Projenin temel mühendislik aktiviteleri Honeywell UOP firması tarafından gerçekleştirilmiş olup detay mühendislik aktivitelerini ise Tekfen Mühendislik gerçekleştirmektedir.

UOP ve TEKFEN arasında kritik hatlar için stres analizi, detay mekanik çizimleri vb. gibi bazı özel faaliyetler için bir hizmet anlaşması imzalanmıştır.


Projenin Kapsamı:

 • Yeni reaktör, gaz eşanjörleri, filtre, istif vb. için tamamen yeni yapılar
 • Mevcut rejeneratörün yenisi ile değiştirilmesi
 • Ünitenin ısı verimliliğini artıracak yeni eşanjörler
 • Yeni pompalar ve drumlar
 • Mevcut yapıların değerlendirimeleri ve iyieştirilmeleri
 • Mevcut ünitenin lazer taraması ve yeni ünitenin 3D modellemesi
 • Diğer tüm gerekleri aktivitelerin sağlanması

HİZMETLERİN KAPSAMI

FCC Ünitesi Revamp Projeleri kapsamında, TÜPRAŞ'a ait iki rafineride mevcut ünitenin modernizasyonu, enerji verimliliğinin yükseltilmesi, ürüne dönüşümün arttırılması ve kapasite artışı hedeflenmiştir.

 • Kapasite: Capacity: 1750 m3/d  2250 m3/d
 • Honeywell UOP firmasıyla mühendislik işbirliği
 • Lisansör tarafından yapılmış olan temel tasarımın detay mühendislik hizmetlerinin tamamlanması
 • Mevcut ünitenin lazer taramasının tamamlanmasıyla revamp projelerinin 3 boyutlu olarak modellenmesi, montaj ve bakım yönünden analiz edilmesi
 • Ünitenin dokümanlarının sahayla karşılaştırılarak güncellenmesi
 • 3 boyutlu modelde üretilen proje dokümanlarının mühendislik veri tabanıyla entegre edilmesi ve işverenin hızlı olarak tüm verilere ulaşabilmesi